डॉ. दे. अ. ओहरा कनिष्ठ महाविद्यालय

स्थापना - १९७७