संस्थेविषयी दोन शब्द


स्वयंपूर्ण सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सुजाण नागरिकत्व आणि “आपले राष्ट्र सर्वश्रॆष्ठ” हे ब्रीदवाक्य मनांत सतत ठेवून मुले आपल्या मातृभूमीची सेवा करतात.